مراسم اختتامیه دوره iTTi

گزارش تصویری پایان موفقیت آمیز نخستین دوره تربیت مدرس بین المللی iTTi New York TESOL